Select Page

Author: dvadmin

Je islám anticivilizace?

Hadziandreou Úvod Je islám slučitelný s evropskou civilizací a nebo to je anticivilizace, která je našemu stylu života nepřátelská? Praktické projevy muslimských komunit v Evropě nám postupně potvrzují, že islám...

Read More
  • 1
  • 2